Milan Štursa

Blučina, Kolperky 635
66456  , Česká republika